Statuten 

In de ALV van 27 september 2012 zijn de wijzigingen zoals in de statuten aangegeven vastgesteld. Er wordt nu gehandeld volgens de aangepaste statuten. De formele statutenwijziging wacht op de aanpassingen van de organisatie van de NBB (rayons worden afdelingen). Die wijzigingen worden eind 2012 verwacht.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld tijdens de ALV van 27 september 2012.

Gedragsregels

Voor een goed verloop van de trainingen en wedstrijden is een verkort gedrag protocol opgesteld. (eea is een afgeleide van de gedragsregels van de NBB)

 

Onderstaand de bijlagen als download:

Statuten              

Als de statuten definitief zijn, zullen deze download baar zijn.

Huishoudelijke Reglement       

Huishoudelijk_Reglement_3.1_20120927.pdf 

Gedragsregels

RedStars_TC_Richtlijnen_2015_01.pdf

Lidmaatschap Formulier