Wij zijn onze vrijwilligers zeer dankbaar voor de ondersteuning in het afgelopen seizoen, zonder deze ondersteuning zijn veel activiteiten binnen de vereniging niet succesvol en soms ook niet eens mogelijk om te organiseren.

 

 

Ook voor het nieuwe seizoen willen we weer bouwen op uw ondersteuning.

 

 

Na de zomer zullen we alle vacatures/taken op deze pagina tonen met (indien mogelijk) een korte beschrijving van de taak. U kunt dan zelf een keuze maken en zicht verschaffen over de taak die het beste bij u past. Bij vragen staan natuurlijk alle bestuur- en TC-leden voor u klaar.

 

Onderstaand geven wij u een eerste impressie van de taken/vacatures.

 

 

Functietaak[1]

 

Aantal

Taken

Uren

Competenties

1.   

Teamouder

1/ jeugd­team (U18)

-       Opstellen rijschema

-       Organiseren van gezelligheidsmoment van team

-       Ondersteunen van coach op niet technische zaken

Bij start 4 uur; gedurende seizoen 1 uur/maand

-      PC gebruik: huis, tuin en keuken niveau

-      Basis administratief

2.   

Ledenadministratie

(Ingevuld Saskia Storm)

1

-      Inschrijven, uitschrijven leden

-      Mutaties verwerken

1 uur/week

-      Gebruik van Word, Outlook

-      Uitgebreid administratief gevoel

3.   

Beheerder website

1

-      Plaatsen van teksten op de website

-      Beheren van vaste teksten en foto’s op website

-      Beheren van sponsorcorner

2 uur/week

-      Gebruik van Word, Outlook

-      Basis administratief

4.   

Opsteller weekinf

(Ingevuld Lizette Zonneveld)

1

-      Opmaken van schema van wedstrijdcompetitie

-      Aangeleverde teksten opnemen

2 uur/week

-      Gebruik van Word, Outlook

-      Basis administratief

5.   

Leden voor activiteiten commissie

15

-      (mede) organiseren van een gezelligheidsactiviteit

Red Stars kent een aantal activiteiten (Seizoensopening, St Nicolaasbezoek, Kersttoernooi, Paastoernooi, Vrijwilligers event, senior-juniortoernooi, Feest (disco) avond, Jeugdkamp). Iedere activiteit wordt door een aantal mensen georganiseerd. Binnen zo’n team zijn verschillende functies actief.

afhankelijk van activiteit en functie die je uitvoert, het varieert van 4 uur tot 80 uur.

-      Contacten in de club;

-      PC gebruik: huis, tuin en keuken niveau

6.   

PR functionaris

1

-       verzorgen van advertorials (5 x per jaar)

-       zorgen voor aandacht in lokale pers gedurende jaar bij speciale gelegenheden.

-       zorgen voor en coördinatie van eenduidige vormgeving van alle externe en interne berichtgeving

-       beheren van social media (twitter, facebook etc)

gemiddeld 8 uur per maand

-      gebruik van ms-word en outlook;

-      gevoel bij vormgeving van externe en interne uitingen (grafisch inzicht)

-      een positieve en vrolijke “pen”.

7.   

Sponsorfunctionaris
(Ingevuld Gerard Dorresteijn)

1

-       Werven van sponsoren

-       Eerste en enige contactpersoon voor sponsoren vanuit de club

-       Onderhouden van contacten met sponsoren

Bij aanvang van kalenderjaar 20 uur, daarna 2 uur/maand

-      Contacten in Soest en in de club;

-      PC gebruik: huis, tuin en keuken niveau

8.   

Coördinator activiteiten cie

1

-      Zorgen dat de activiteiten (Paastournooi, Jeugdkamp, Seizoensopening, Kersttournooi, Vrijwilligers event, Senior-junior tournooi, discoavond) georganiseerd worden.

-      Terugkoppeling aan bestuur

1 uur/week

-      Contacten in de club;

-      PC gebruik: huis, tuin en keuken niveau

-      Basis administratief

 

9.   

Coördinator Teamouder

 

1

-      Eerste aanspreekpunt voor teamouders

-      Werven van teamouders.

Bij start 10 uur, 1 uur/maand

-      Contacten in de club;

-      PC gebruik: huis, tuin en keuken niveau

-      Basis administratief

10.   

Coördinator timen en scoren

(Ingevuld Sonja Kleter)

1

-      Inplannen van scheidsrechters, timers en scoorders voor de competitiewedstrijden.

Bij start seizoen, eind augustus en eind december, opstellen van rooster en publiceren. Gedurende het seizoen verwerken van mutaties.

-      Begeleiden van timers en scoorders

-      Organiseren van cursus (twee maal/jaar)

Bij start 10 uur; gedurende het seizoen: 0,5 uur/week

-      basketbalkennis: Basis

-      Gebruik van Word, Outlook

-      Basis administratief gevoel

11.   

Coördinator scheidsrechterszaken

1

-      Eerste aanspreekpunt voor scheidsrechterzaken

-      Begeleiden van scheidsrechters

-      organiseren van cursussen (E en F)

-      werven van e-scheidsrechters voor rayon competitie.

2 uur/week

-      Contacten in de club

-      Basketbalkennis: (ex) speler

-      Gebruik van Word, Outlook

-      Basis administratief gevoel

12.   

Coördinator zaalwacht

1

-      Inplannen van gastheren en gastvrouwen voor competitiedagen;

Bij start seizoen, eind augustus en eind december, opstellen van rooster en publiceren. Gedurende het seizoen verwerken van mutaties.

-      Begeleiden van gastheren en gastvrouwen;

-      bijhouden van “zaalwacht map”;

Bij start 10 uur; 2 uur/week

-      basketbalkennis: Basis

-      Gebruik van Word, Outlook

-      Basis administratief gevoel

13.   

Gastheer, gastvrouw (Zaalwachters)[2]

10/ wed­strijd­dag

-       Bij start openen van de zaal en opzetten van de zaal;

-       Opvangen van bezoekende clubs;

-       Opvangen van rayon scheidsrechters;

-       Controleren van aanwezigheid van scheidsrechters en timers en scoorders eventueel zorgen voor vervanging;

-       Aan eind van de wedstrijddag opruimen van de zaal, controleren van aanwezigheid van wedstrijdsheets van gespeelde wedstrijden;

2 uur per blok (Bij start en eind plus 1 uur)

-      Contacten in de club;

-      Basketbalkennis: basis

14.   

Coördinator vrijwilligers

1

-       werven van vrijwilligers

-       registreren van opzeggingen

-       bijhouden van vacatures

20 uur / keer

(2 keer)

-      Contacten in de club;

-      PC gebruik: huis, tuin en keuken niveau

-      Basis administratief

15.   

Technisch begeleider jeugdtrainers

 

1

-      Voorstel voor trainer/coaches aan vz TC;

-      In overleg met de trainer/coaches teamindeling bepalen;

-      Samen met trainers opstellen trainingsprogramma;

-      Toezien op de uitvoering van het trainingsprogramma;

-      Evaluatie trainingen;

-      Begeleiden trainers.

50/seizoen

-      basketbalkennis: BT2

-      PC gebruik: huis, tuin en keuken niveau

-      Basis administratief

 

16.   

Technische begeleider seniorentrainers (U18-U22, D1 en H1)

1

-      Voorstel voor trainer/coaches aan vz TC;

-      In overleg met de trainer/coaches teamindeling bepalen;

-      Beoordelen en toezien op het functioneren van de trainer/coaches;

-      Afstemming met de aanspreekpunten van de overige seniorenteams;

-      Ziet erop toe, dat er voldoende doorstroming is vanuit de jeugd;

-      Heeft een actieve rol in het werven van trainer/coaches voor de jeugd bij de seniorenteams;

-      Stimuleert en begeleidt het volgen van trainersopleidingen;

-      Organiseert de werving van jeugdleden;

50/seizoen

-      basketbalkennis: BT3

-      PC gebruik: huis, tuin en keuken niveau

-      Basis administratief

 

17.   

Organisator teamindelingen jeugd (t/m U16) (Carolien Pothoven)

1

-      Voorstel voor trainer/coaches aan vz TC;

-      In overleg met de trainer/coaches teamindeling bepalen;

-      Opzetten van trainingsschema.

40/seizoen

-      Contacten in de club

-      Basketbalkennis basis

-      PC gebruik: huis, tuin en keuken niveau

-      Basis administratief

18.   

Materiaalbeheerder

 

1

-      Verzorgen (bestellen) van materiaal voor trainingen en wedstrijden

-      Opstellen materiaal begroting

-      Opstellen van inventarislijst

1 uur/maand

-      basketbalkennis: (ex) speler

 [1] Van iedere functietaak is een uitgebreide beschrijving beschikbaar.

[2] Vijf blokken van een (twee) wedstrijden, 2 wachters; 10 wachters/wedstrijddag